Jak to funguje?

Pobočka Opava

Princip, na kterém stroje Power Plate fungují, spočívá v Newtonových pohybových zákonech: síla vyvíjená tělesem je rovna součinu jeho hmotnosti a zrychlení, f = m × a. To znamená, že svalovou práci (stabilitu, sílu, výkon) lze zlepšit buďto pomocí větší zátěže nebo větších zrychlení. Mnoho způsobů cvičení a posilování využívá hmotnosti – různé posilovací stroje, činky, závaží, apod. Stroje Power Plate namísto toho využívají druhou část výše zmíněné rovnice, použitím zrychlení při zachování hmotnosti, tedy tělesné hmotnosti.

Power Plate je stroj, který využívá zdokonalenou formu vibrací. Umožňuje posilování s nízkým rizikem zranění úponů a zároveň menším rizikem svalových zranění, přičemž v mnoha případech navíc velmi snižuje čas potřebný k dosažení vytyčených cílů.

Tato metoda má za sebou více než třicetiletou historii a výsledky založené na odborných studiích. Z odborných studií vyplývá, že cvičení na Power Plate je velmi efektivní, podílí se na zlepšení sportovní a funkční výkonnosti, podporuje tělesnou kondici, tvaruje postavu a urychluje schopnost zotavení se po zranění.